دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

مصاحبه دکتر گلشنی با روزنامه همشهری محله دو

مصاحبه دکتر گلشنی با روزنامه همشهری محله دو  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

افتتاح اتاق مشاوره شیردهی توسط مرکز بهداشت شمال غرب

افتتاح اتاق مشاوره شیردهی توسط مرکز بهداشت شمال غرب ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگروه پدافند غیر عامل و بیوتروریسم در مرکز بهداشت شمال غرب

برگزاری کارگروه پدافند غیر عامل و بیوتروریسم در مرکز بهداشت شمال غرب ..

ادامه...

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
AWT IMAGE                    آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه دو 

AWT IMAGE                   آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه پنج 

AWT IMAGE                 آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه شش 

متن

متن

متن

متن