دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه تربیت مربی آموزش هپاتیت به روشSHEP در مرکز بهداشت شمال غرب

کارگاه تربیت مربی آموزش هپاتیت به روشSHEP  در مرکز بهداشت شمال غرب در مورخ بیستم آذر برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی داوطلب سلامت توسط مرکز بهداشت شمال غرب

مراسم گرامیداشت روز جهانی داوطلب سلامت،مراسمی در مورخ بیست و یکم آذر در مرکز خدمات جامع سلامت کن برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

برگزاری جلسه هماهنگی کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شمال غرب

جلسه هماهنگی کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شمال غرب در مورخ بیستم اذر ماه برگزار شد ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

برپایی غرفه بهداشت و پیشگیری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط مرکز بهداشت شمال غرب

غرفه بهداشت و پیشگیری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط مرکز بهداشت شمال غرب برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در مسجد جامع کن

تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در مسجد جامع کن مستقر شد. ..

ادامه...

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
                    آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه دو 

                   آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه پنج 

                 آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه شش 

متن

متن

متن

متن