دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

ویزیت رایگان سالمندان در امامزاده حمیده خاتون

به منظور بزرگداشت سالمندان غرفه سلامت و پیشگیری توسط مرکز بهداشت شمال غرب در امامزاده حمیده خاتون برپاگردید. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب از آشپزخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (ع)

کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب از آشپزخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (ع) بازدیدی به عمل آوردند. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

استقرار تیم سلامت در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

استقرار تیم سلامت در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ..

ادامه...

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
AWT IMAGE                    آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه دو 

AWT IMAGE                   آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه پنج 

AWT IMAGE                 آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه شش 

متن

متن

متن

متن