دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معرفی واحد آمار   

     واحد آمارمرکز بهداشت شمال غرب تهران به عنوان يکی از واحدهای ستادی با دارا بودن يک نيرو زير نظر مستقيم  رياست مرکز فعالیت می کند.

      مسئول واحد:

      خانم صفا ناصری

فعالیتهای واحد:

جمع آوری آمارهای کليه واحدهای مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش بررسی وپيگيری نواقص آماری تا حصول نهايی

جمع آوری فرم مراجعين سرپايی مراکزمحيطی ، برطرف کردن نواقصات مربوط به فرم از  طريق تلفن و در نهايت جمع بندی اطلاعات وتحليل آنها

تهيه گزارشات عملکردی واحد اعم از رسم نمودار ، تهيه اسلايدو..........

انجام تجزيه وتحليل آماری وبررسی نتايج آمارهای تهيه شده

تامین دفاتر و فرم های آماری وفرم های مربوط به برد سرپرستی مراکز وپايگاهها وخانه های

بهداشت تحت پوشش

همکاری با واحد آمار معاونت در خصوص کددار کردن فرم های موجود درچرخه آماری

پیگیری ثبت موارد مرگ مراکز ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه

بررسی ثبت دفاتر روزانه مراجعه به پزشک طبق چک ليست مربوطه

بازدید وپايش مراکز وپايگاهها وخانه های بهداشت براساس چک ليست

انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

     تلفن :   44530613

     فکس :   44530600

دفعات مشاهده: 676 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر