دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت هفته اوتیسم توسط مرکز بهداشت شمال غرب

جلسه آموزشی اوتیسم توسط مرکز بهداشت شمال غرب مورخ 97/1/22 در سرای محله تهران ویلا برگزار شد.  ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در مرکز بهداشت شمال غرب

طرح  واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از روز شنبه 97/1/18 در مرکز بهداشت شمال غرب آغاز شد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب به مناسبت روز جهانی بهداشت

تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب مورخ 97/1/19 به مناسبت روز جهانی بهداشت در پایانه مسافربری بیهقی مستقر شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی هفته سلامت در مرکز بهداشت شمال غرب

جلسه درون بخشی در خصوص هماهنگی هفته سلامت در تاریخ 97/1/19 درمرکز بهداشت شمال غرب برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هم اندیشی ارتقاء فرایند برگزاری آموزش های هنگام ازدواج با همکاری مشترک بین دستگاهی در مرکز بهداشت شمال غرب

جلسه هم اندیشی "برگزاری کلاس های آموزش هنگام ازدواج با همکاری مشترک بین دستگاهی" در تاریخ هجدهم فروردین ماه در مرکز بهداشت شمال غرب برگزار گردید. ..

ادامه...

مناسبات بهداشتی سه ماهه اول 

مناسبان  بهداشتی سه ماهه دوم 

مناسبات بهداشتی سه ماهه سوم 

متن

متن

متن