دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف واحد گسترش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف واحد گسترش

 راه اندازی مراکز و پایگاههای بهداشتی جهت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی اولیه

تامین و توزیع نیروی انسانی مراکزبهداشتی درمانی تابعه

هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت

تامین و توزیع و تعمیر تجهیزات مراکز

 بررسی فضای فیزیکی مراکز و ارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر و بهبودهای فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت

آموزش بدو خدمت نیروهای طرحی

راه اندازی و پیگیری برنامه داوطلبان سلامت و جلب مشارکت مردمی در برنامه های سلامت

اصلاح مستمر برنامه

 نظارت و پایش مراکز

شرکت در جلسات درون بخش و تهیه صورتجلسات و شرکت در جلسات برون بخش

پیگیری و رسیدگی به بعضی شکایات

همکاری در طرحهای اجرائی سایر واحدها

پاسخگوئی به مکاتبات همکاری در اجرائ کارگاهها و آموزشهای حین خدمت و سایر واحدها

تخصیص و توزیع مناسب منابع

بهبود فضای فیزیکی مراکز با توجه به بررسی و اولویت تعیین شده و اعتبار تخصیص شده

بستر سازی برای (افزایش)بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی از طریق ایجاد و راه اندازی پایگاههای بهداشتی  اولویت نیاز مناطق تحت پوشش طبق دفتر طرح گسترش

توانمند سازی وبرنامه های مدون بازآموزی بهورزان

تجزیه و تحلیل زیج حیاتی خانه های بهداشت

 برگزاری آزمونهای


دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر