دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بهورز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اهداف امور بهورزی :


هدف عملیاتی1: افزایش آگاهی بهورزان از 69.5% به 77% در سال 91


 هدف عملیاتی 2 : افزایش آگاهی کاردانان و کارشناسان مربی از 62.1% به 75% در سال 91


هدف عملیات 3 : نهادینه سازی سامانه ایرانیان در سطح خانه های بهداشتدفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر