دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گالری تصاویر 
  • بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت کن و کاظمیان
  •  کمپین مردمی خروج قهوه خانه از لیست اماکن عمومی
  • بازدید مدیریتی  از مرکز خدمات جامع سلامت شهر زیبا
  • کمپین مردمی خروج قهوه خانه از لیست اماکن عمومی
  • تقدیر از کارشناسان سلامت محیط و کار
  • تقدیر از کارشناسان سلامت محیط و کار
  • طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

اسلایدر های آموزشی 

شرح وظایف مسئول واحدبهداشت دهان و دندان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف مسئول واحد بهداشت دهان ودندان

1-مطالعه وبررسی به منظور شناخت جامع منطقه وارائه برنامههای آموزشی در زمینه ترک عادات وسنتهای غیر بهداشتی

2-برنامه ریزی اجرائی در راستای بهداشت دهان ودندان وکنترل نحوه ومیزان فعالیتهای دندانپزشکان شاغل در شهر

3-برنامه ریزی اجرائی کلاسهاودوره های باز آموزی وسمینارهاجهت دندانپزشکان وکوشش در برگزاری کلاسها

4-همکاری در زمینه تهیه جزوه وپوسترواسلایدها وقلم وپمفلت وغیره جهت ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه

5-هماهنگی با سایر ارگانها ونهادهای دولتی جهت اجرای درست برنامه وارائه راهکارها

6-پیش بینی سیستم تعمیر ونگهداری یونیت وسایر تجهیزاتدندانپزشکی

7-جمع آوری اطلاعات وآمار شبکه به منظور بررسی وپیش بینی نیاز به نیروی انسانی بهداشت دهان ودندان ،تجهیزات ومواد مصرفی

8-تهیه گزارش فعالیتهای بهداشت دهان ودندان

9-جمع آوری اطلاعات ومطالعه به منظور تعیین میزان شیوع بیماریهای منطقهای دهان ودندان وبررسی علت وعوامل ایجاد کننده آنها

 

دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر