دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهم فعالیت های بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اهم فعالیتهای واحدبهداشت محیط:

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشتی بودن مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی :

3. ثبت کلرسنجی روزانه و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5. اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی :

6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی ؛

7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛

8. بازدید استخرهای شنا ؛

9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

10. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و  پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

11. کنترل دفع غیر بهداشتی فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار ؛

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ؛

15. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

17. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛


دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر