دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف رابط بهداشت مدارس در مراکز بهداشتی درمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظيفه رابط بهداشت مدارس در مركز بهداشتي درماني

1 - تشكيل و تكميل پرونده بهداشتي مدرسه براي كليه مدارس تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه.

2- انجام ارزيابي هاي مقدماتي دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي و اول راهنمايي و اول متوسطه بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموز ودستورالعملها.

3- نظارت و هماهنگي در اجراي واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه و برنامه ريزي جهت پوشش كامل آنها.

4- بيماريابي و ارجاع دانش آموزان بيمار به مراكز بهداشتي درماني و پيگيري موارد ارجاع.

5- همكاري با كاردان يا كارشناس بهداشت محيط در نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مدارس، بوفه مدارس و صدور كارت تندرستي جهت خدمه و بوفه  داران.

6- همكاري و هماهنگي در امر آموزش بهداشت جهت دانش آموزان، والدين، معلمين وكاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي نسبت به فعاليتهاي ويژه بهداشتي جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان.

7- همكاري و هماهنگي درون بخش و برون بخش به مناسبتهاي خاص بهداشتي (هفته سلامت، روز هواي پاك، هفته بهداشت روان، ايدز و ...... )

8- همكاري در اجراي طرحهاي عملياتي در مدارس (واكسيناسيون هپاتيت B، آهن ياري، يد سنجي، شير مدرسه، آنفلوانزا، ، مدارس مروج سلامت).

9- نظارت بر نحوه فعاليت بهورزان در خانه هاي بهداشت و مدارس (در مراكز روستائي).

10-جمع آوري، جمع بندي، تجزيه و تحليل آمار و ارسال بموقع آن به مركز بهداشت شهرستان.

11-اجراي ضوابط، استاندارد ها و دستور العملهاي ابلاغي.

12-شناخت مسائل و مشكلات منطقه در زمينه بهداشت مدارس و همكاري در جهت رفع آنها .

13-بررسي و تعيين الويتها و نيازهاي آموزشي گروه هدف.

14-تعيين شاخصهاي جمعيتي دانش آموزان مدارس تحت پوشش مركز بهداشتي درماني.

15-تنظيم جدول زمانبندي فعاليتهاي بهداشت مدارس (معاينات دانش آموزي، آموزش گروههاي هدف، بازديد بهداشت محيط و ..... )

16-هماهنگي و پيگيري اجراي معاينات و آموزشهاي دهان و دندان بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي.

17-هماهنگي و پيگيري در اجراي برنامه كنترل پديكوزيس دانش آموزان.

18-مشارکت در انجام تحقیقات کاربر


دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر