دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فصل‌ چهارم ‌قانون کار: حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

گذری بر فصل‌ چهارم ‌قانون کار: حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار

مبحث‌ اول‌ ـ كليات‌

ماده‌ 85ـ براي‌ صيانت‌ نيروي‌ انساني‌ و منابع‌ مادي‌ كشور رعايت‌ دستورالعملهايي‌ كه‌ از طريق‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ (جهت‌ تأمين‌حفاظت‌ فني‌) و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ (جهت‌ جلوگيري‌ از بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و تأمين‌ بهداشت‌ كار و كارگر و محيط‌ كار) تدوين‌ مي‌شود، براي‌ كليه‌ كارگاهها، كارفرمايان‌، كارگران‌ و كارآموزان‌ الزامي‌ است‌.

تبصره‌ـ كارگاههاي‌ خانوادگي‌ نيز مشمول‌ مقررات‌ اين‌ فصل‌ بوده‌ و مكلف‌ به‌ رعايت‌ اصول‌ فني‌ و بهداشت‌ كار مي‌باشند.

ماده‌ 86ـ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مسؤول‌ تهيه‌ موازين‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ حفاظت‌ فني‌ مي‌باشد و از اعضا ذيل‌ تشكيل‌ مي‌گردد:

1ـ وزير كار و امور اجتماعي‌ يا معاون‌ او كه‌ رئيس‌ شورا خواهد بود

2ـ معاون‌ وزارت‌ صنايع‌

3ـ معاون‌ وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌

4ـ معاون‌ وزارت‌ كشاورزي‌

5ـ معاون‌ وزارت‌ نفت‌

6ـ معاون‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌

7ـ معاون‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌

8ـ رئيس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌

9ـ دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌هاي‌ فني‌

10ـ دو نفر از مديران‌ صنايع‌

11ـ دو نفر از نمايندگان‌ كارگران‌

12ـ مدير كل‌ بازرسي‌ كار وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ كه‌ دبير شورا خواهد بود.

تبصره‌ 1ـ پيشنهادات‌ شورا به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ رسيده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ مي‌تواند براي‌ تهيه‌ طرح‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فني‌ كارگران‌ در محيط‌ كار و انجام‌ ساير وظايف‌ مربوط‌ به‌ شورا، كميته‌هاي‌ تخصصي‌ مركب‌ از كارشناسان‌ تشكيل‌ دهد.

تبصره‌ 2ـ آئين‌نامه‌ داخلي‌ شورا با پيشنهاد شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ خواهد رسيد.


دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر