دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE

    معرفی واحد آمار   

      واحد آمارمرکز بهداشت شمال غرب تهران به عنوان یکی از واحدهای ستادی با دارا بودن یک نیرو  زیر نظر مستقیم  ریاست مرکز فعالیت می کند.

      مسئول واحد:

      خانم صفا ناصری

فعالیتهای واحد:

جمع آوری آمارهای کلیه واحدهای مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

بررسی وپیگیری نواقص آماری تا حصول نهایی

جمع آوری فرم مراجعین سرپایی مراکزمحیطی ، برطرف کردن نواقصات مربوط به فرم از  طریق تلفن و در نهایت جمع بندی اطلاعات وتحلیل آنها

تهیه گزارشات عملکردی واحد اعم از رسم نمودار ، تهیه اسلایدو..........

انجام تجزیه وتحلیل آماری وبررسی نتایج آمارهای تهیه شده

تامین دفاتر و فرم های آماری وفرم های مربوط به برد سرپرستی مراکز وپایگاهها وخانه های بهداشت تحت پوشش

همکاری با واحد آمار معاونت در خصوص کددار کردن فرم های موجود درچرخه آماری

پیگیری ثبت موارد مرگ مراکز ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه

بررسی ثبت دفاتر روزانه مراجعه به پزشک طبق چک لیست مربوطه

بازدید وپایش مراکز وپایگاهها وخانه های بهداشت براساس چک لیست

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

فلوچارت تنظیم مراجعین سرپایی

فرایند نظارت بر چرخه آمار ستاد شمال غرب

فرایند جمع آوری آمارماهیانه

فرآیند تنظیم آمارمرگ ومیرمرکز بهداشت شمال غرب

فرآیند نظارت بر چرخه ی آمار

    تلفن :   88720264

     ایمیل:naseri.s@kar.iums.ac.ir

       

 


دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر