مرکز بهداشت شمال غرب تهران- معاونت
معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون مرکز بهداشت شمالغرب: 

نام خانوادگی: جناب آقای دکتر  صاحب زاده 

نام:مصطفی

محل تولد:

سال تولد:

مرتبه علمی:

 

سوابق تحصیلی:

سمتها:

     

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.1802.44377.fa
برگشت به اصل مطلب