مرکز بهداشت شمال غرب تهران- صفحه اصلی
برپایی غرفه بهداشت و پیشگیری در بیمارستان های شهرام و پیامبران توسط مرکز بهداشت شمال غرب

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
به همت مرکز بهداشت شمال غرب ، غرفه بهداشت و پیشگیری در بیمارستان های شهرام و پیامبران از مورخ بیست و پنجم  لغایت سی ام مرداد ماه برگزار شد.
در این غرفه ها که با حضور فعال تیم سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شامل پزشک،مراقب سلامت،کارشناس تغذیه و روانشناس دایر گردید ،ضمن ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص اهمیت توجه به بهداشت و نقش بسیار مهم آن در پیشگیری از بیماریها ،رسانه های آموزشی با موضوعات مختلف خود مراقبتی توزیع    خدماتی هم چون ویزیت رایگان پزشکی،کنترل فشار خون،اندازه گیری قند خون،محاسبه شاخص های تن سنجی و تعیین نمایه توده بدنی  ،ارائه مشاوره های تغذیه ای و بهداشت روان ارائه شد.
گفتنی است که به منظور ترغیب بازدیدکنندگان این غرفه ها به مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت ،بسته اطلاع رسانی در خصوص طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت  نیز توزیع گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.6027.53814.fa
برگشت به اصل مطلب