مرکز بهداشت شمال غرب تهران- صفحه اصلی
استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در سازمان تدوین و تالیف کتب دانشگاهی علوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۷ | 
تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در سازمان تدوین و تالیف کتب دانشگاهی علوم انسانی (سمت) در مورخ 16 آبان 96 مستقر شد.
در راستای دستیابی به اهداف طرح تحول نظام سلامت ، تیم سلامت مرکز ژاندارمری  از مراکز  تابعه مرکز بهداشت شمال غرب  شامل پزشک، مراقبین سلامت، کارشناس تغذیه و روانشناس در سازمان تدوین و تالیف کتب دانشگاهی علوم انسانی (سمت) به ارائه خدمات بهداشتی رایگان اقدام نمودند.
در جریان این استقرار ضمن تشکیل پرونده الکترونیک برای قریب به 70 نفر از کارکنان شاغل در آن سازمان، خدماتی نظیر غربالگری قند خون، ارزیابی فشار خون، ویزیت رایگان پزشک، ارزیابی قد و وزن و سنجش نمایه توده بدنی، مشاوره تغذیه و روان انجام شد.
گفتنی است آموزش گروهی در خصوص ریسک فاکتورهای موثر در بیماری های قلبی توسط کارشناس تغذیه و پیشگیری از تبعیض و استیگما در محل کار توسط روانشناس ارائه و با استقبال کارکنان مواجه شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.6027.57480.fa
برگشت به اصل مطلب