مرکز بهداشت شمال غرب تهران- صفحه اصلی
استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در خانه سلامت شهر زیبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
به همت مرکز بهداشت شمال غرب تیم سلامت در مورخ بیست و سوم بهمن ماه در خانه سلامت شهرزیبا مستقر شد.
تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب شامل مراقب سلامت و کارشناس تغذیه جهت غربالگری بیماری فشار خون در مورخ بیست و سوم بهمن ماه در خانه سلامت شهر زیبا مستقرشد.
این تیم علاوه بر انداره گیری فشار خون ،برای میانسالان و سالمندان حاضر تشکیل پرونده الکترونیک داده وبه ارائه خدماتی از جمله اندازه گیری قد وزن و محاسبه نمایه توده بدنی،مشاوره تغذیه ،توزیع ویتامین "د"  پرداختند. همچنین توزیع رسانه های آموزشی با موضوعات مختلف بهداشتی در بین حاضرین انجام شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.6027.61460.fa
برگشت به اصل مطلب