دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیند های گردش کار
  • مطالب آموزشی ویژه عموم مردم
  • واحد های ارائه دهنده خدمات
  • تماس با ما
  • مرکز سلامت و محیط کار
  • برنامه آموزشی مرکز بهداشت شمال غرب
  • ویروس کرونا


آبان ماه 98
آذر ماه 98
دی ماه 98
بهمن ماه 98
اسفند 98

واگذاری مرکز خدمات سیارکاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزریقی خیابانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در برنامه استعلام بهای قرارداد خرید خدمات کاهش آسیب اعتیاد به معتادان تزریقی خیابانی(ون سنتر جهت انجام موضوع قرارداد به صورت سیار)
دعوت می شود - تا پایان روز کاری 22/10/1398 - پاکات پیشنهادی قیمت خود را به واحد امور قراردادهای مرکز بهداشت شمال غرب و در صورت نبود ایشان به واحد ریاست تحویل نمایند
پاکت الف شامل فیش واریزی مبلغ یک میلیون تومان سپرده به حساب دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره شبا (که در ذیل آمده است) متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران 
IR080120000000004582496844
پاکت ب شامل کلیه مدارک اعم از:
اشخاص حقوقی و حقیقی: کپی برابر با اصل مدارک شرکت( کلیه مدارک)،مدارک شناسایی اعم از صفحه اول شناسنامه، کارت ملی  مدیر عامل، رییس هیئت مدیره،شرکا، تعیین صلاحیت، مجوز تاسیس مرکز گذری کاهش آسیب و فرمت قرارداد مربوطه  همراه با مهر و امضای صاحبان امضای مجاز که در سایت  بارگذاری شده است.
لازم به ذکر است موارد ذیل در پاکت ب قرار داده شوند:
میزان سابقه کار در  ارتباط با موضوع قرار داد در مراکز و سازمان های معتبر ذکر گردد (مدارک ضمیمه باشد): 
ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب برای افراد حقیقی و حقوقی الزامی است.(ضمیمه گردد
ارائه کپی اساسنامه فعالیت های کاهش آسیب و راه اندازی مرکز جهت شرکت های حقوقی.(ضمیمه گردد)
رسیدن به شاخص های تعیین شده وزارت بهداشت درمان و آموزش بهداشت پزشکی که ضمیمه می باشد 
اعمال کامل و جامع دستور العمل مراکز و کاهش معتادان (DIC)
ضمنا شرکت برنده موظف است پیش از عقد قرارداد، اصل مدارک را نیز به رویت امور قراردادهای ستاد برساند در غیر این صورت برنده شدن کان لم یکن خواهد بود.
پاکت ج نیز حاوی پیشنهاد قیمت و ریز قیمت اقلام (جدول هزینه  ها) می باشد که به صورت کاملا مهر و موم شده تحویل ستاد می شود- لازم به ذکر است حداقل مبلغ پیشنهادی 000/000/600/1 ریال و حداکثر آن در حد معاملات متوسط سال 1398 می باشد.
قرارداد:
./files/sghc/files/pdf/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1_-_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.docx

دستورالعمل مرکز کاهش آسیب :
./files/sghc/files/pdf/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8.pdf

جدول هزینه ها :

./files/sghc/files/pdf/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7.docx

برنامه ها و شاخص های  مورد انتظار 

./files/sghc/files/pdf/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf


دفعات مشاهده: 840 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر