دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیند های گردش کار
  • مطالب آموزشی ویژه عموم مردم
  • واحد های ارائه دهنده خدمات
  • تماس با ما
  • مرکز سلامت و محیط کار
  • برنامه آموزشی مرکز بهداشت شمال غرب
  • ویروس کرونا


آبان ماه 98
آذر ماه 98
دی ماه 98
بهمن ماه 98
اسفند 98

فراخوان استعلام بهای واگذاری تاسیسات مرکز بهداشت شمال غرب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | 
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در برنامه استعلام بهای قرارداد امور تاسیسات مرکز بهداشت شمال غرب
دعوت می شود - تا پایان روز کاری 01/11/1398 - پاکات پیشنهادی قیمت خود را به واحد امور قراردادهای مرکز بهداشت شمال غرب و در صورت نبود ایشان به واحد ریاست تحویل نمایند
پاکت الف شامل فیش واریزی مبلغ یک میلیون تومان سپرده به حساب دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره شبا (که در ذیل آمده است) متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران
پاکت ب شامل کلیه مدارک اعم از:
: کپی برابر با اصل مدارک شرکت( کلیه مدارک)،مدارک شناسایی اعم از صفحه اول شناسنامه، کارت ملی  مدیر عامل، رییس هیئت مدیره،شرکا، تعیین صلاحیت شرکت ، برگه کد اقتصادی و ....  قرارداد تاسیسات به همراه شرایط اختصاصی و هم چنین لیست ابزار آلات مورد نیاز که در پیوست آمده است همراه با مهر و امضای صاحبان امضای مجاز که در سایت  بارگذاری شده است در پاکت ب قرار داده شود.
ضمنا شرکت برنده موظف است پیش از عقد قرارداد، اصل مدارک را نیز به رویت امور قراردادهای ستاد برساند در غیر این صورت برنده شدن کان لم یکن خواهد بود
پاکت ج نیز حاوی پیشنهاد قیمت می باشد که به صورت کاملا مهر و موم شده تحویل ستاد می شود-
 
IR080120000000004582496844
:فرمت قرارداد
 شرایط اختصاصی

لیست ابزار 


دفعات مشاهده: 822 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر