دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیند های گردش کار
  • مطالب آموزشی ویژه عموم مردم
  • واحد های ارائه دهنده خدمات
  • تماس با ما
  • مرکز سلامت و محیط کار
  • برنامه آموزشی مرکز بهداشت شمال غرب
  • ویروس کرونا


آبان ماه 98
آذر ماه 98
دی ماه 98
بهمن ماه 98
اسفند 98

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1359 | تعداد کل بازدید های مطالب: 913,203 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ -

فرایند واحد آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ -

صفحه واحد آموزش

img_yw_news
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ -

مطالب آموزشی فاز پاسخ

img_yw_news
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ -

سقط های غیر قانونی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

مطالب اموزشی فاز بازیابی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

مطالب آموزشی بخش SNS

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

مطالب آموزشی بخش SARA

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -

مطالب مربوط به DSS

صفحه 2 از 55