دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیند های گردش کار
  • مطالب آموزشی ویژه عموم مردم
  • واحد های ارائه دهنده خدمات
  • تماس با ما
  • مرکز سلامت و محیط کار
  • برنامه آموزشی مرکز بهداشت شمال غرب


آبان ماه 98
آذر ماه 98
دی ماه 98
بهمن ماه 98
اسفند 98

بایگانی بخش فیلم های اموزشی مربوط به فشار خون سال 98

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,777 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

فیلم های اموزشی فشار خون98

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

فیلم های اموزشی فشار خون98

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

فیلم های اموزشی فشار خون98