مرکز بهداشت شمال غرب تهران- واحد رایانه
معرفی واحد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۶ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.1806.63170.fa
برگشت به اصل مطلب