مرکز بهداشت شمال غرب تهران- واحد دهان و دندان
واحد دهان و دندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کارشناس مسوول واحد دهان و دندان

سرکار خانم دکتر اردلان
فلوچارت های واحد دهان و دندان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.1822.44075.fa
برگشت به اصل مطلب