مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
بازدید مشترک مرکز بهداشت شمال غرب از بوفه های بیمارستان ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۱ | 
در راستای اجرای برنامه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در ایام نوروز و به همت مرکز بهداشت شمال غرب،گشت مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب  و قضات تعزیرات حکومتی و با حضور خبرنگاران صدا و سیما در روز شنبه دهم فروردین  از بوفه های بیمارستان های مستقر در منطقه شش انجام شد.
در این بازدید،ضمن بازرسی کامل از بوفه های بیمارستان ها و استفاده از تجهیزات پرتابل به منظور سنجش میکروبی سطوح ،مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شد و برای واحدهای متخلف نیز اخطارهای مربوطه صادر شد/
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.81221.fa
برگشت به اصل مطلب