مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
برگزاری غرفه سلامت در پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۴ | 
روابط عمومی مرکز بهداشت شمال غرب-غرفه سلامت در پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز سه شنبه 3 اردیبهشت برپا شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت و هفته جوان ،غرفه سلامت در پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز سه شنبه 3 اردیبهشت توسط مرکز بهداشت شمال غرب و اداره سلامت و مشاوره دانشجویان معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه ایران برگزار شد.
در این غرفه پزشک،مراقب سلامت و کارشناس تغذیه حضور داشته و خدمات بهداشتی درمانی متنوعی از جمله ویزیت پزشکی،غربالگری فشار خون،اندازه گیری قد و وزن و محاسبه نمایه توده بدنی و ... به کارکنان و دانشجویان دانشگاه ارائه شد.همچنبن رسانه های آموزشی توزیع و آموزشهای لام نیز ارائه گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.82350.fa
برگشت به اصل مطلب