مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
برگزاری کارگاه مدیریت مواد شیمیایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۴ | 

 به همت مرکز بهداشت شمال غرب ،کارگاه  یک روزه مدیریت مواد شیمیایی در روز شنبه دوم شهریور در سالن جلسات بیمارستان آتیه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که با حضور مسئولین و کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه ها و مراکز بهداشت ، بیمارستان ها  و آزمایشگاههای تشخیص طبی تحت پوشش مرکز بهداشت شمال غرب برگزار شد،آقای دکتر هاشم ستاره عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در خصوص بحت مدیریت مواد شیمیایی  برچسب گذاری مواد شیمیایی  به ارائه مطالب آموزشی پرداخت.
 گفتنی است که با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد که در روزهای آتی ، دو کارگاه دیگر در خصوص رو شهای ارزیابی ریسک و روش های کنترل مواد شیمیایی مخاطره آمیز نیز  برگزار شود .   
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.88494.fa
برگشت به اصل مطلب