مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
برگزاری کارگاه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا در مرکز بهداشت شمال غرب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۷ | 
کارگاه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا  ،چهارشنبه 6 شهریورماه در مرکز بهداشت شمال غرب برگزار شد.
کارگاه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا ویژه پزشکان عمومی با حضور ریاست مرکز بهداشت شمالغرب دکتر هاله احمدنیا  ، معاون مر کز بهداشت دکتر فرانک رحیمی و کارشناس مسئول برنامه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت  دکتر جمشید واشانی  و کارشناس معاونت نگار ماسوری در ستاد مرکز بهداشت شمالغرب تهران برگزار شد.
 در این کارگاه که با حضور 33نفر از پزشکان  مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شمالغرب و غرب برگزار شده بود در ابتدا دکتر احمدنیا پس از خوشامد گویی به مدعویین در خصوص اهمیت برنامه مداخلات روانی – اجتماعی  در بلایا صحبت کرد و سپس کارشناس مسئول برنامه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در خصوص برنامه سلامت اجتماعی و بلایا توضحیات مبسوطی ارائه داد.
در این کارگاه  آموزشی ضمن اعلام اهداف کار گاه، مباحثی در زمینه اصول عملی حمایتهای روانی ازآسیب دیدگان ،شناسایی گروههای آسیب پذیر در بلایا و موارد ارجاع ، واکنش های سوگ و سوگ پیچیده ، نحوه اطلاع رسانی صحیح به آسیب دیدگان  و درمانهای داروئی در اختلالات شایع پس از بلایا آموزش  داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.88722.fa
برگشت به اصل مطلب