مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
طرح پرسش در خصوص موارد مطروح از رئیس WHO طرح پرسش در خصوص موارد مطروح از رئیس WHO

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | 
در مجمع اجلاس سرانWHO emro با حضور رئیس WHO (تدروس آدهانوم گبریسوس) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی ایران میتوانند سوالات برگزیده را با رئیس WHOمطرح کنند.
جهت طرح سئوال به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd35dF4xlUGuF34hwVyXsh-uXVPTVKlygU69x-V2EOGpZvh3A/viewform
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.89352.fa
برگشت به اصل مطلب