مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | 

کارگاه آمو زشی آمادگی زایمان و زایمان فیزیولوژیک  به همت واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شمال غرب در تاریخ های 20 و 21 مهر ماه برگزار شد.
دراین کارگاه آموزشی که با حضور 100 نفر از ماماهای شاغل در مراکز و پایگاههای سلامت در محل سالن جلسات مرکز خدمات جامع سلامت شهید غفاری برگزار شد،در خصوص زایمان فیزیولوژیک و اهمیت آن در سلامت مادران و کودکان آموزش های لازم ارائه شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.91631.fa
برگشت به اصل مطلب