مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۴ | 
به همت واحد مبارزه با بیماریهای  مرکز بهداشت شمال غرب ،جلسه هم اندیشی با حضورسوپروایزران و  کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان های تحت پوشش در روز چهارشنبه  یکم آبان در سالن جلسات بیمارستان عرفان نیایش برگزار شد
در این جلسه دکتر نوربخش ،کارشناس مسئول واحد بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شمال غرب  و کارشناسان این واحد،به مرور تغییرات جدید دستورالعمل ها و فرم های گزارشدهی  بیماریها پرداختند.هم چنین در خصوص مشکلات مربوط در شیوه گزارش دهی بیمارستانها بحث و تبادل نظر صورت  گرفت.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.91997.fa
برگشت به اصل مطلب