مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
حضور پرشور همکاران مرکز بهداشت شمال غرب در مراسم راهپیمایی یوم الله سیزده آبان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۳ | 
همکاران مرکز بهداشت شمال غرب همگام با عموم مردم در راهپیمایی و مراسم تجمع یوم الله سیزده آبان حضور پرشوری داشتند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.92362.fa
برگشت به اصل مطلب