مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
فعالیت جسمانی و ورزش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۳ | 
مطالب آموزشی به مناسبت هفته سلامت بانوان 
جهت دریافت مطالب بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

./files/sghc/files/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C.pdf
./files/sghc/files/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_-_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4(1).docx
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.92371.fa
برگشت به اصل مطلب