مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
هفته ملی دیابت (18 لغایت 24 آبان 1398) هفته ملی دیابت (18 لغایت 24 آبان 1398)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 
هفته ملی دیابت (18 لغایت 24 آبان 1398)
ردیف عنوان                                  
1 روز شمار هفته دیابت
2 ورزش و دیابت
3 پیام های آموزشی دیابت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.92511.fa
برگشت به اصل مطلب