مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
استعلام بها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 
 از کلیه شرکت های متقاضی و واجد شرایط جهت شرکت در برنامه استعلام بهای قرارداد خرید خدمات (قرارداد تامین نیروی انسانی) دعوت می شود - تاساعت ده صبح روز سه شنبه 21/08/1398 - پاکات پیشنهادی قیمت خود را به واحد امور قراردادهای مرکز بهداشت شمال غرب و در صورت نبود ایشان به واحد ریاست تحویل نمایند.(جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز با واحد گسترش تماس حاصل فرمایید)
پاکت الف شامل فیش واریزی مبلغ یک میلیون تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی ایران
پاکت ب شامل کلیه مدارک اعم از مدارک شرکت و مدیر عامل و شرکا(لازم به ذکر است کلیه مدارک می بایستی کپی برابر با اصل باشد)
ضمنا شرکت برنده موظف است پیش از عقد قرارداد، اصل مدارک را نیز به رویت امور قراردادهای ستاد برساند در غیر این صورت برنده شدن کان لم یکن خواهد بود
پاکت ج نیز حاوی پیشنهاد قیمت می باشد که به صورت کاملا مهر و موم شده تحویل ستاد می شود
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.92750.fa
برگشت به اصل مطلب