مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
فراخوان استعلام بهای واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۷ | 
از کلیه شرکت های متقاضی و واجد شرایط جهت شرکت در برنامه استعلام بهای قرارداد خرید خدمات (قرارداد ایاب ذهاب کارکنان) دعوت می شود - تا پایان روز کاری 30/08/1398 - پاکات پیشنهادی قیمت خود را به واحد امور قراردادهای مرکز بهداشت شمال غرب و در صورت نبود ایشان به واحد ریاست تحویل نمایند.
پاکت الف شامل فیش واریزی مبلغ یک میلیون تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی ایران
پاکت ب شامل کلیه مدارک اعم از مدارک شرکت و مدیر عامل و شرکا(لازم به ذکر است کلیه مدارک می بایستی کپی برابر با اصل باشد(
ضمنا شرکت برنده موظف است پیش از عقد قرارداد، اصل مدارک را نیز به رویت امور قراردادهای ستاد برساند در غیر این صورت برنده شدن کان لم یکن خواهد بود
پاکت ج نیز حاوی پیشنهاد قیمت می باشد که به صورت کاملا مهر و موم شده تحویل ستاد می شود.
جهت اطلاع از متن قرارداد و شرایط اختصاصی و نیز مسیرهای ایاب ذهاب کلیک کنید

./files/sghc/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8.doc


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.93071.fa
برگشت به اصل مطلب