مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی فرآیندهای بهداشت آب استخرهای شنا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ | 
کارگاه آموزشی ،فرآیندهای بهداشت آب استخرهای شنا در روز دوشنبه 27 آبان با حضور مهندس نوروزی کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت،مهندس وثیقی مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شمال غرب ،مهندس کرم رضایی مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب و مهندسین بهداشت محیط در محل سالن جلسات مرکز خدمات جامع سلامت شهید غفاری برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس نوروزی ضمن تبریک انتصاب مهندس کرم رضایی به سمت کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب،از تلاش های ایشان در راستای اصلاح فرآیندها تقدیر و تشکر نمودند.در ادامه انتظارات سازمان و  اهم شرح وظایف کارشناسان توسط مهندس وثیقی مرور گردید.
سپس فرآیندهای بهداشت آب  استخرهای شنا باید ها و نبایدها، الزامات قانونی و چالش های فرا روی نظارت بر بهداشت آب استخرهای شنا در سطح عرضه به طور کامل ارائه شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.93177.fa
برگشت به اصل مطلب