مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
بازدید دکتر کلارک از دپارتمان بهداشت روان و سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی از مراکز خدمات جامع سلامت غفاری و کاهش آسیب (DIC) طلیعه مهر یزدان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۹ | 
آقای دکتر نیکلاس کلارک کارشناس ارشد  دپارتمان بهداشت روان و سوء مصرف مواد سازمان جهانی بهداشت و رئیس بخش اعتیاد بیمارستان رویال ملبورن استرالیا   و آقای دکتر قدوسی رئیس محترم اداره پیشگیری و کاهش آسیب و جمعی از کارشناسان  وزارت متبوع   از مرکز خدمات جامع سلامت غفاری  از مرکز کاهش آسیب طلیعه مهر یزدان بازدید کردند
درجریان این بازدید ،فرایند برنامه غربالگری اولیه و تکمیلی برنامه دخانیات الکل و مواد در مرکز جمع سلامت غفاری و برنامه کاهش آسیب در مرکز طلیعه مهر یزدان مورد بررسی قرار گرفت. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.93613.fa
برگشت به اصل مطلب