مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهر تهران در مرکز بهداشت شمال غرب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ششم آذر به میزبانی مرکز بهداشت شمال غرب برگزار شد.
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهر تهران با حضور مهندس نظام ملکشاهی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران،خانم افضلی مدیر امور اجتماعی فرمانداری،دکتر هاله احمدنیا رئیس مرکز بهداشت شمال غرب،دکتر کریم قیومی رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران و دبیر کارگروه سلامت و امنیت،روسای مراکز بهداشت شرق،شمال،غرب و مسئولین ادارات و سازمانهای مستقر در شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ششم آذر در سالن جلسات مرکز بهداشت شمال غرب برگزارشد.
در این جلسه ضمن مرور مصوبات جله پیشین،دکتر چرخگری مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت غرب در خصوص حوادث و سوانح در کودکان زیر 5 سال و اهمیت مشارکت جدی تمام سازمانها و ارگانها جهت پیشگیری از این سوانح توضیحات مبسوطی را ارائه کرد.در ادامه کارشناس مسئول بیماریهای مرکز بهداشت جنوب به تشریح مطالب و اهمیت توجه جدی به بیماری دیابت و پیشگیری از آن پرداخت.
گفتنی است که در ادامه جلسه هر یک از حاضرین به تشریح دیدگاه خود و نوع و نحوه همکاری در راستای ارتقای سلامت شهر تهران پرداخته و این جلسه مصوباتی از جمله هماهنگی با صدا و سیما جهت اطلاع رسانی به عموم مردم در خصوص خدماتی که در مراکز و پایگاههای سلامت ارائه میشود،برگزاری جلسه روسای مرکز بهداشت شهر تهران با فرماندار تهران با هدف تعیین مهم ترین اولویت های سلات شهر تهران و مداخلات مورد نیاز و ... داشت.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.93661.fa
برگشت به اصل مطلب