مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
گزارش اجمالی عملکرد مرکز بهداشت شمال غرب در هفته جهانی HIV

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ | 
گزارش اجمالی عملکرد مرکز بهداشت شمال غرب در هفته جهانی HIV

برگزاری کمپین HIV  در مجتمع تجاری کوروش در ساعات بعدازظهر تاریخ ده آذر  (در این کمپین علاوه بر مشاوره ، جهت متقاضیان واجد شرایط آزمایش باتست سریع اچ ای وی انجام شد، همچنین کارت وپمفلت آشنایی با بیماری اچ ای وی توزیع گردید  )
برگزاری کلاس آموزشی در دانشگاه امیر کبیر در تاریخ 11 آذر(ضمن برگزاری  کلاس آموزشی جهت دانشجویان  جهت داوطلبین مشاوره و تست انجام شد.)
 برگزاری همایش اطلاع رسانی در بیمارستان فرهیختگان در تاریخ 11 آذر
 برگزاری کمپین اطلاع رسانی در مجتمع تجاری مگامال و استقرار اتوبوس  ایدز انجمن احیای ارزش ها و ارائه خدمات آموزشی  و انجام رپید تست برای متقاضیان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.93901.fa
برگشت به اصل مطلب