مرکز بهداشت شمال غرب تهران- واحد مبارزه با بیماری ها
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | 
معرفی همکاران واحد بیماری های واگیر :
دکتر شیدا نوربخش کارشناس مسئول بیماریهای واگیر
فریبا دشتبانی زئونوز،ایمن سازی،گزش جانوران زهری
اناهیتا دبیری بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
مریم سیدیان انفاونزا،مننژیت،عوارض واکسن
دکتر جعفر ابادی پزشک سل
مهدی صحرایی هپاتیت،بیماریهای منتقله از آب وغذا،طغیان
فریبا فخیره ایدز،بیماریهای آمیزشی،مواجهه شغلی و نیدل استیک
سید مصطفی کوهستانی پایش فعال بیمارستانها،کنترل عفونت
محمد حاجیان زنجیره سرما و توزیع واکسن

معرفی همکارن واحد بیماری ها غیر واگیر :
خانم دکتر شهربانو عبدالحسینی
 
مسئول واحد
خانم فرشته کریمی
 
کارشناس برنامه غربالگری نوزادان و متابولیک ارثی
خانم رامونا موتمنی
 
کارشناس ایراپن ، ثبت سرطان و سوانح و حوادث
خانم مهین ایری
 
کارشناس برنامه ژنتیک اجتماعی
خانم ربابه رحیمی سنا
 
کارشناس برنامه شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، آسم و پوکی استخوان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.3027.77429.fa
برگشت به اصل مطلب