مرکز بهداشت شمال غرب تهران- مطالب آموزشی ویژه عموم مردم
انیمیشن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.31576.62770.fa
برگشت به اصل مطلب