مرکز بهداشت شمال غرب تهران- فیلم های اموزشی مربوط به فشار خون سال 98
فیلم های اموزشی فشار خون98

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
                                               
دانلود دانلود دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.42423.83832.fa
برگشت به اصل مطلب