مرکز بهداشت شمال غرب

مراکزخدمات جامع سلامت دارای واحد دندانپزشکی

 

تلفن

آدرس

نام مرکز/ پایگاه

ردیف

منطقه

44300894

شهران-خیابان کوهسار-رو به روی خیابان یکم شهران-خیابان شهید ادهمی

مرکز خدمات جامع  سلامت کن

1

منطقه 5  شهرداری

44667559

اکباتان-فاز 2- مجتمع تجاری گلها-طبقه همکف

مرکز   خدمات جامع  سلامت شهید غفاری

2

44311888

انتهای شهر زیبا-خیابان آشوری-بلوک11

مرکز  خدمات جامع  سلامت شهر زیبا

3

44405144

خیابان سردارجنگل-خیابان اردیبهشت غربی(شهید آسترکی)-رو به روی پارک شاهد

مرکز  خدمات جامع  سلامت سردار جنگل

4

66007666

آزادی-ابتدای بزرگراه جناح-بلوار شهید صالحی-بعد از میدان سما-خیابان شهید اکبری-خیابان قلانی

مرکز  خدمات جامع  سلامت شهید کاظمیان

8

منطقه  2  شهرداری

22065516

خیابان ایثارگران شمالی-خیابان امام زاده داود-خیابان امام زاده ابوطالب

مرکز  خدمات جامع  سلامت فرحزاد

9

22115750

انتهای بلوار 24 متری سعادت آباد-خیابان اوین-جنب تعاونی زندان ها

مرکز  خدمات جامع  سلامت سعادت آباد

10

88995073

بلوارکشاورز-خیابان حجاب-خیابان شهدای سازمان آب-روبه روی سازمان آب

مرکز  خدمات جامع  سلامت فاضل

14

منطقه 6  شهرداری

44393244

سولقان-کوچه حسینیه

مرکز خدمات جامع سلامت سولقان

17

روستایی

Template settings