مرکز بهداشت شمال غرب

به اطلاع همشهریان گرامی رسانیده می شود که بر اساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران ،از تاریخ 15/3/1402 لغایت 15/6/1402 ساعت کاری مراکز و پایگاههای سلامت در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 6 الی 13 و در روزهای پنج شنبه از ساعت 6 الی 12 می باشد.

لازم به ذکر است که ستاد مرکز بهداشت شمال غرب تهران از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت 6 الی 13  فعال می باشد

Template settings