مرکز بهداشت شمال غرب

به اطلاع سالمندان گرامی رسانیده می شود  که با توجه  به اهمیت نقش آموزش در توانمند سازی سالمندان و خانواده‌های ایشان، دانشگاه های نسل سوم سنی (ویژه سالمندان) به اهتمام اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت  در قالب دانشگاه مجازی در کشور آغاز به کار نموده است و برنامه های آموزشی توسط اساتید مجرب در حوزه های مختلف (تغذیه،سلامت روان،فعالیت بدنی،بیماری های شایع دوران سالمندی و ...) با تواتر هفته ای یک بار  ساعت 18 الی 18:30 در روزهای پنج شنبه از طریق لینک اختصاصی :     https://vc1.nums.ac.ir و به صورت آفلاین به آدرس www.aparat.com/vums    ارائه می شود.

Template settings