مرکز بهداشت شمال غرب

تلفن

آدرس

نام مرکز/ پایگاه

ردیف

منطقه

44300894

شهران-خیابان کوهسار-رو به روی خیابان یکم شهران-خیابان شهید ادهمی

مرکز خدمات جامع  سلامت کن

1

منطقه 5  شهرداری

44667559

اکباتان-فاز 2- مجتمع تجاری گلها-طبقه همکف

مرکز   خدمات جامع  سلامت شهید غفاری

2

44311888

انتهای شهر زیبا-خیابان آشوری-بلوک11

مرکز  خدمات جامع  سلامت شهر زیبا

3

44405144

خیابان سردارجنگل-خیابان اردیبهشت غربی(شهید آسترکی)-رو به روی پارک شاهد

مرکز  خدمات جامع  سلامت سردار جنگل

4

44674992

جاده مخصوص کرج-بعد از میدان آزادی-شهرک شهید فکوری-بلوک 20

مرکز خدمات جامع  سلامت شهید فکوری

5

46139620

مخبری (35 متری گلستان)-16 متری اول جنوبی-پلاک 310

مرکز  خدمات جامع  سلامت شقایق

6

46049831

جنت آباد جنوبی-لاله غربی(کبیرزاده)-نبش گلستان -پلاک11-ساختمان سهیل

مرکز خدمات جامع  سلامت سازمان برنامه

7

66007666

آزادی-ابتدای بزرگراه جناح-بلوار شهید صالحی-بعد از میدان سما-خیابان شهید اکبری-خیابان قلانی

مرکز  خدمات جامع  سلامت شهید کاظمیان

8

منطقه  2  شهرداری

22065516

خیابان ایثارگران شمالی-خیابان امام زاده داود-خیابان امام زاده ابوطالب

مرکز  خدمات جامع  سلامت فرحزاد

9

22115750

انتهای بلوار 24 متری سعادت آباد-خیابان اوین-جنب تعاونی زندان ها

مرکز  خدمات جامع  سلامت سعادت آباد

10

88361695

شهرک قدس(غرب)-فاز6-ایوانک غرب-نبش گل افشان جنوبی

مرکز  خدمات جامع  سلامت قدس

11

88268808

گیشا-انتهای خیابان 28- پلاک 7- سرای محله- طبقه 3

مرکز  خدمات جامع  سلامت دکتر ناصرنیا

12

46291422

مرزداران-خیابان ایثار-خیابان سهیل-مجتمع بهاران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک ژاندارمری

13

88995073

بلوارکشاورز-خیابان حجاب-خیابان شهدای سازمان آب-روبه روی سازمان آب

مرکز  خدمات جامع  سلامت فاضل

14

منطقه 6  شهرداری

88719247

یوسف آباد-خیابان 23 ابن سینا (شایان)-پلاک 4-طبقه همکف

مرکز خدمات جامع  سلامت مسجد سادات

15

88719003

خیابان شهید بهشتی-خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)-رو به روی سینما آزادی-پلاک16

مرکز خدمات جامع سلامت مقیمیان

16

44393244

سولقان-کوچه حسینیه

مرکز خدمات جامع سلامت سولقان

17

 

Template settings