مرکز بهداشت شمال غرب

مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را از  تیر ماه سال 1390 آغاز نموده و  با برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد ،متولی ارائه بسته های خدمتی با بالاترین سطح کیفیت  به جمعیت ساکن درمناطق 2،5،6 تهران(جمعیتی بالغ بر 1929645 نفر) می باشد.
در حال حاضر 16 مرکز خدمات جامع سلامت شهری و 1 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و 43 پایگاه سلامت و 5 خانه بهداشت ،تحت نظر مرکز بهداشت شمال غرب تهران فعال بوده و بسته های خدمتی متنوع را برای گروههای هدف مختلف ارائه می نمایند.
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب تهران نیز مسئولیت هدایت ،ساماندهی و  نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی را بر عهده داشته و رویکرد ارتقای خدمات سلامت و حفظ کرامت مراجعین را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

Template settings