مرکز بهداشت شمال غرب

نام واحد:بهداشت محیط

داخلی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

408

88100280

کارشناس مسئول بهداشت محیط

سرکار خانم مهندس مریم کرم رضایی

1

410

88720283

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به مراکز بهداشتی و درمانی خرد و متوسط(وابسته و غیروابسته به جز مراکز جراحی محدود)، پدافند غیرعامل

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به مراکز پرتو پزشکی و پرتو تشخیصی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به کاربری پرتوهای غیر یونیزان (آنتن های BTS و...)

سرکار خانم مهندس عاطفه کامرانی

2

403

88719563

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به بهداشت آب و فاضلاب

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به بهسازی محیط روستا

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به استخر های شنا و مراکز تفریحات آبی

برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های مربوط به طغیان های آب و غذا

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پایش مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به سامانه سامح و سینا

پیگیری امور مربوط به کارت بهداشت

عضو تیم ارزیابی مرکز بهداشت شمال غرب

سرکار خانم مهندس فاطمه وحیدنیا

3

403

88719563

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به بیمارستان ها( بجز پرتوها )

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به صدور صلاحیت بهداشتی مراکز و اماکن

عضو تیم ارزیابی مرکز بهداشت شمال غرب

جناب آقای مهندس محمد فتح الهی

 

4

413

88719563

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به دادسرا، دادگاه، تعزیرات و امور حقوقی

آماده سازی و ارسال پرونده واحدهای صنفی متخلف به دادسرا

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به مراکز جراحی محدود

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به دخانیات

هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرا نواحی و ... جهت برگزاری گشت مشترک

هماهنگی و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از وسیله نقلیه بهداشت محیط

عضو تیم ارزیابی مرکز بهداشت شمال غرب

جناب آقای مهندس آرش رامفر

 

5

402

88719563

برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های مربوط به مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی براساس قانون اجرایی ماده 13

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مربوط به طرح تشدید

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مربوط به مناسبت های ملی و مذهبی(نوروز، رمضان، محرم، ارتحال و...)

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به امور پرسنلی بهداشت محیط

آماده سازی و ارجاع پرونده های متخلفین مطابق ماده 39 به تعزیرات

جمع بندی پرونده ها و آمار ها جهت طرح در کمیسیون ماده 11 دانشگاه

مشارکت در ارسال و آماده سازی پرونده واحدهای صنفی متخلف به دادسرا

سرکار خانم مهندس مریم خوشدونی

 

6

415

88720283

جمع بندی، آنالیز آمار، عملکرد و برنامه عملیاتی مراکز تابعه و ستاد

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به سموم، موادگندزدا، حشرات و جوندگان

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به مراکز آموزشی و تربیتی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به دفاتر خدمات سلامت

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط آموزشگاه اصناف

سرکار خانم مهندس پریسا برات پور

7

414

88720283

برنامه ریزی و رسیدگی به امور مربوط یه سامانه 190 و سایر شکایات مردمی

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مربوط به موادغذایی

هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری گشت مشترک با سازمان غذا و دارو و دامپزشکی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به مشاغل خانگی و خودروهای سیار

پیگیری امور مربوط به تجهیزات پرتابل بازرسی

آماده سازی پرونده های متخلفین مطابق ماده 37 به تعزیرات

سرکار خانم مهندس آرزو امیرحسینی

8

-

-

پیگیری امور مربوط به سگ های بلاصاحب، حیوانات اهلی و ...(دام و طیور)

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مربوط به پسماندهای پزشکی واحدهای تابعه

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به بهداشت هوا

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به بحران، بلایا

برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های آموزشی پرسنل بهداشت محیط

سرکار خانم مهندس بهارک سوخته زاری

9

Template settings